Wednesday, August 1, 2007

Chèn form giới thiệu bạn bè trên blog

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Nhiều trang web cung cấp chức năng giúp đọc giả giới thiệu cho bạn bè trang của họ thông qua email. Hình thức này giúp người đọc tiện lợi, không phải đăng nhập viết thư giới thiệu cho bạn bè hay qua các hình thức khác. Đây cũng là cách làm cho blog của bạn có thêm nhiều người đọc hơn nữa. Chức năng này trong tiếng Anh thường mang cái tên: Tell a friend hay Invite a friend. Với blogger, làm thế nào để có được chức năng này và đặc biệt không phải trả phí?

Trang web mà tôi giới thiệu giúp bạn làm điều này dễ dàng. Bạn click vào địa chỉ http://www.tellafriendform.com/ và tìm lấy code để sửa lại thông tin phù hợp. Kết quả hiển thị như bên dưới nó. Tuy nhiên bạn có thể lấy đoạn mã gần gũi hơn với người đọcViệt dưới đây để sửa đổi theo hướng dẫn.
<center>
<form action="http://www.icreatewisdom.com/lirtaf.php" target="_blank" name="frmReferral" method="post">
<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0">
<input value="http://thuthuatchoblogger.blogspot.com" name="website" type="hidden"/>
<input value="http://thuthuatchoblogger.blogspot.com" name="gifturl" type="hidden"/>
<input value="dv2n@yahoo.com" name="adminemail" type="hidden"/>
<tbody><tr> <td><span style="font-family:Arial;font-size:-1;">Tên bạn:</span></td>
<td> <input name="name" size="8" type="text"/>
</td></tr><tr>
<td><span style="font-family:Arial;font-size:-1;">Email:</span></td>
<td> <input name="email" size="8" type="text"/>
</td></tr><tr> <td height="2"><span style="font-family:Arial;font-size:-1;">Email bạn bè:</span>
</td><td valign="top" height="2"> <input name="friendmail1" size="8" type="text"/>
</td></tr><tr> <td><span style="font-family:Arial;font-size:-1;">Ghi chú:</span></td>
<td> <input name="comments" size="8" type="text"/>
</td></tr><tr> <td colspan="2">
<div style="width: 180px; height: 58px;" align="center">
<input value="Vâng, Chia sẻ với bạn tôi!" name="subReferral" type="submit"/>
<p><span style="font-family:Arial;font-size:78%;"> <a target="_blank" href="http://www.tellafriendform.com/">Tell a Friend Form</a> Version 3</span>
</p></div></td></tr></tbody></table></form></center>


Thay thế địa chỉ blog, email và phần chữ trên button (chữ đậm) trong đoạn mã trên:

-
http://thuthuatchoblogger.blogspot.com thay bằng http://TÊNCỦABẠN.blogspot.com
-
dv2n@yahoo.com thay bằng emailcuaban@vidu.com
- Vâng, Chia sẻ với bạn tôi! thay đổi tùy bạn.

Sau hết, chép đoạn mã đã sửa đổi này vào HTML/JavaScript (Đăng nhập vào blog, Template ->Add a Page Element -> HTML/JavaScript) và lưu lại.

Kết quả hiển thị như hình dưới.

Form giới thiệu bạn bè qua email


Ngoài ra hai trang dưới đây cách làm khác một chút nhưng về cơ bản tính năng tương tự.

Một liên kết hay button:

http://www.tellyourbuddy.com/

Một hình ảnh Tell a Friend (trang này phải đăng ký tài khoản, cho phép bạn thay đổi nội dung trong email và tất nhiên bạn có thể dùng tiếng Việt):

http://www.tellingpeople.com/

Chúc bạn thành công!

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...