Saturday, June 23, 2007

Chèn nhạc nền cho blog

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Tôi có dịp giới thiệu với bạn các chèn nhạc cho blog. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn bạn dùng cách này để làm nhạc nền. Lưu ý, hướng dẫn này không sử dụng được cho Yahoo! 360, Yahoo! Mash mà chỉ những blog hỗ trợ HTML khá đủ.

Hãy xem lại đoạn mã lần trước tôi hướng dẫn. Tôi sử dụng liên kết đến file playlist là một album trên Tuổi Trẻ media.

<embed showdisplay="0" showstatusbar="1" showcontrols="1" loop="true" autostart="0" type="application/x-mplayer2" src="http://www3.tuoitre.com.vn/media/PlayList.aspx?Album=12" space="0" align="middle" height="69" width="304"></embed>


Để làm nhạc nền, bạn định lại height="0" và width="0", nếu bạn muốn nó chỉ là một chấm nhỏ, hãy chọn con số lớn hơn 0. Thêm nữa vì nhạc nền phải tự động chơi khi trang web được tải về máy người đọc do đó bạn phải để autostart="1", loop="true" sẽ cho phép tự động chơi lại.

Bây giờ gắn tai nghe hay mở loa để thưởng thức Album Bình thường thôi của Vũ Quốc Việt nhé.


Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...