Friday, May 25, 2007

Thêm blog vào công cụ tìm kiếm Yahoo

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Ở bài trước tôi đã giúp bạn add blog của bạn vào công cụ tìm kiếm Google. Bài này chúng ta sẽ làm việc tương tự với Yahoo.

Đầu tiên chúng ta click vào Submit Your Site for Free tại liên kết : http://search.yahoo.com/info/submit.html (xem hình 1). Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Yahoo! ID và mật khẩu mà bạn có.Hình 1. Giao diện Yahoo Search - Submit Your Site

Đến đây bạn sẽ thấy xuất hiện một trang mới, bạn làm như hình 2.Hình 2. Giao diện đăng ký trang

Trước hết chúng ta Submit a Website or Webpage (đăng ký một website). Gõ vào đầy đủ như tôi http://thuthuatchoblogger.blogspot.com. Bấm Submit URL để hoàn tất.

Tiếp tục bạn Submit Site Feed (đăng ký một trang feed). Bạn gõ như tôi: http://thuthuatchoblogger.blogspot.com/feeds/posts/default . Trong đó lưu ý thay đổi phần màu đỏ nhé! Bạn click Add Now ở trang kế tiếp. Trang mới xuất, bạn sẽ được thông báo là chưa được cấp quyền (hình 3). Hãy click Authenticate để cấp quyền cho nó. Ở đây chúng ta sẽ thêm một META giống như Google đã yêu cầu trong bài trước (hình 4).
Hình 3. Thông báo chưa được cấp quyền

Bạn tìm bên dưới code, copy nó và paste vào giữa hai tag <head>…. </head> ở cửa sổ Edit HTML (Template ->Edit HTML) sau đó lưu lại.

Bạn quay lại trang Yahoo lúc nãy nhấn nút Ready to Authenticate để kết thúc. Bạn có thể bấm kết thúc trước sau đó làm các thủ tục trên cũng không vấn đề. Vì Yahoo không sử dụng cơ chế kiểm tra tự động.Hình 4. META tag và Ready to Authenticate

Một cách khác.

Đầu tiên bạn click vào http://siteexplorer.search.yahoo.com/Hình 5. Giao diện Yahoo! Search Site Explorer

Bên phải khung màu vàng bạn gõ địa chỉ blog của bạn rồi nhấn Add My Site. Bạn được yêu cầu đăng nhập với tên và tài khoản bạn dùng tại Yahoo. Bạn sẽ đến được trang quản lý và đăng ký cũng như add META hay RSS như bước trên vừa làm.Bạn đợi 48 giờ sau sẽ thấy liên kết blog của bạn trong bộ máy tìm kiếm của Yahoo. Bài sau tôi sẽ giới thiệu bạn cách add vào công cụ tìm kiếm MSN (Microsoft Network). Chúc bạn thành công!

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...