Saturday, October 11, 2008

Kèm biểu tượng chia sẻ bài viết qua Yahoo! Messenger vào Blogger

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Trước đây bạn đã được hướng dẫn cách đưa biểu tượng hiển thị trạng thái trực tuyến của mình khi đang dùng Yahoo! Messenger vào blog, hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến việc chèn thêm biểu tượng chia sẻ bài viết qua trình tin nhắn này.

Khi sử dụng biểu tượng, một thông điệp bao gồm tên bài viết đi kèm liên kết của nó sẽ tự động được chèn vào khung nhập nội dung của chương trình tán gẫu. Và đây là đoạn code:

<a expr:href='&quot;ymsgr:sendIM?+&amp;m=&quot; + data:post.url + &quot; &lt;== &quot; + data:post.title'><img class='icon-action' src='http://i240.photobucket.com/albums/ff259/thuthuatblog/ymr.jpg' title='Gửi bài viết này cho bạn bè qua Yahoo! Messenger!'/></a>


Trong đó link biểu tượng được làm nổi bậc và bạn có thể thay bằng một trong những biểu tượng dưới (Với Firefox nhấn phải chuột chọn Copy Image Location hoặc Properties -> Chọn chép link ở Address(URL)):

Cách chèn vào Blogger:

Tùy theo template và vị trí mong muốn, nhìn chung bạn có thể đặt biểu tượng cạnh Label (Nhãn) của bài viết hoặc cạnh các thông tin khác như tác giả, giờ đăng bài,...

Đăng nhập Blogger, lưu lại template đang dùng, chọn Expand Widget Templates (Mở rộng tiện ích mẫu) và tìm đoạn vị trí gợi ý dưới:


<div class='post-footer'>
<div class='post-footer-line post-footer-line-1'>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-author vcard'>
<b:if cond='data:top.showAuthor'>
<data:top.authorLabel/>
<span class='fn'><data:post.author/></span>
</b:if>
</span>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-timestamp'>
<b:if cond='data:top.showTimestamp'>
<data:top.timestampLabel/>
<b:if cond='data:post.url'>
<a class='timestamp-link' expr:href='data:post.url' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' expr:title='data:post.timestampISO8601'><data:post.timestamp/></abbr></a>
</b:if>
</b:if>
</span>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-comment-link'>
<b:if cond='data:blog.pageType != &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.allowComments'>
<a class='comment-link' expr:href='data:post.addCommentUrl' expr:onclick='data:post.addCommentOnclick'><b:if cond='data:post.numComments == 1'>1 <data:top.commentLabel/><b:else/><data:post.numComments/> <data:top.commentLabelPlural/></b:if></a>
</b:if>
</b:if>
</span>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-icons'>
<!-- email post links -->
<b:if cond='data:post.emailPostUrl'>
<span class='item-action'>
<a expr:href='data:post.emailPostUrl' expr:title='data:top.emailPostMsg'>
<img alt='' class='icon-action' src='http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif'/>
</a>
</span>
</b:if>
<!-- quickedit pencil -->
<b:include data='post' name='postQuickEdit'/>
</span>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
</div>

<div class='post-footer-line post-footer-line-2'>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
</div>
<div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<!-- Nơi có thể đặt code -->
<span class='post-location'>
<b:if cond='data:top.showLocation'>
<b:if cond='data:post.location'>
<data:postLocationLabel/>
<a expr:href='data:post.location.mapsUrl' target='_blank'><data:post.location.name/></a>
</b:if>
</b:if>
</span>
</div>

Một cửa sổ sẽ hiện ra như thế này khi nhấn vào biểu tượng:


Có một lỗi thấy rõ ở việc hiển thị tiếng Việt tiêu đề của bài đăng trong khung nhập nội dung chat. Không biết phiên bản hiện thời Yahoo! Messenger 9.0 có khắc phục được nhược điểm này?

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...