Monday, June 18, 2007

Tạo chữ chạy cho blog

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Trang web http://www.taochu.com/ có nhiều kiểu chữ lạ mắt mà bạn có thể sử dụng để làm blog bạn thêm phong phú.

Bạn cần truy cập liên kết phía trên, sau đó nhập các ký tự mà bạn muốn sử dụng, chọn mẫu chữ và nhấn Do it để kết thúc.Cũng xin lưu ý là bạn chỉ nhập các ký tự chữ cái tiếng Anh và khoảng trắng.

Đợi một lúc, bạn sẽ thấy xuất hiện code ở hai khung như hìnhDùng một trong hai cái này hoặc cả hai paste vào HTML/JavaScript (Template | Add a Page Element | HTML/JavaScript) di chuyển đến vị trí thích hợp và click Save để hoàn tất.

Nói thêm code ở phần Regular là dạng chữ bình thường. Ở phần Scrolling là dạng chữ chạy. Thật ra chính xác đây là các hình ảnh. Bạn có thể copy liên kết đến các ký tự này sau đó đưa lên các trang chia sẻ hình ảnh và lấy lại liên kết cho đoạn mã của bạn.

Phần code bạn nhận được nằm trong Scrolling như bên dưới. Bạn có thể thêm bớt hoặc thay đổi các yếu tố nằm trong tag <marquee>

<marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"></marquee><div style="text-align: center;"><a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/t.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/h.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/u.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/t.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/h.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/u.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/a.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/t.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/c.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/h.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/o.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/-.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/b.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/l.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/o.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/g.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/g.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/e.gif" border="0" /></a> <a href="http://www.taochu.com/"><img src="http://taochu.com/gen/gimg/1/r.gif" border="0" /></a></div><marquee width="100%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"> </marquee>


Hãy xem hiển thị bên dưới:Bạn có thể tạo chữ chạy theo bài viết này.

Một lưu ý nhỏ: Trên mỗi hình ảnh hiển thị đều có liên kết đến trang www.taochu.com, nếu bạn muốn các hình này không có liên kết đến trang này thì hãy xóa tất cả những gì giống như bên dưới trong đoạn code mà bạn nhận được:

<a href="http://www.taochu.com/">

Hãy xem blog của tôi không còn liên kết đến trang của họ và tôi cũng đưa nó lên trang chia sẻ ảnh miễn phí www.photobucket.com.

Ngoài trang web ở trên tôi nêu, một trang cũng có cách làm tương tự chỉ có điều họ không tạo marquee như trang trên. Đó là site http://anhso.net/taochu.

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...