Thursday, May 24, 2007

Biểu tượng hỗ trợ online qua Yahoo! Messenger

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Không một người dùng Yahoo nào ở Việt Nam nào mà không biết đến trình tin nhắn tức thời Yahoo! Messenger. Vậy làm thế nào để người đọc blog của bạn có thể biết bạn đang online mà tán gẫu hay đơn giản là để họ nhắn cho bạn vài dòng offline? Hãy tìm hiểu đoạn mã sau sẽ cho bạn một số lựa chọn khác nhau.

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>

Nếu bạn muốn trên đó có nội dung lời nhắn soạn sẵn thì sử dụng:

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID&m=Nội dung lời nhắn"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>

Nếu muốn nhiều nội dung hơn:

<a href="ymsgr:sendIM?YahooID&m=Nội dung lời nhắn.%0A%0A Đoạn thứ hai.%0A%0A Đoạn thứ ba"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=YahooID&m=g&t=ImageNo&l=us"></a>

Ở đây chúng ta lưu ý YahooID là nickname của bạn tại Yahoo. Ví dụ nickname của tôi là dv2n. ImageNo là một trong số: 0, 1, 2 tương ứng lần lượt với các hình bên dưới từ trên xuống mà bạn chọn. Xem thêm cách những biểu tượng đặc biệt từ thứ 6 đến 16 hiển thị online và offline như thế nào.

t=0


t=1


t=2


t=3


t=4


t=5


t=6


t=7


t=8


t=9


t=10


t=11


t=12


t=13


t=14


t=15


t=16


t=17


Bạn hãy xem, nếu tôi online thì các biểu tượng trên mặc nhiên sẽ có màu sáng.

Xong. Bây giờ chúng ta chép đoạn mã này, đăng nhập vào blog: Dashboard->Layout->Add and Arrange a Page Element, chọn Add a Page Element ->HTML/JavaScript và paste vào đây, lưu lại và di chuyển nó đến một vị trí thích hợp trên layout.

Ngoài việc sử dụng Yahoo! Messenger để liên hệ, chúng ta vẫn còn rất nhiều công cụ khác hỗ trợ trên web và tán gẫu trực tuyến. Hãy tìm đọc các bài tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu các công cụ hữu ích và không kém phần thú vị.

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...