Sunday, July 6, 2008

Một số biểu tượng đặc biệt hiện trạng thái online của Yahoo! Messenger

Đăng ký dịch vụ lưu trữ đám mây: Dropbox, Mediafire, OneDrive. Sau khi đăng ký xong, cài đặt phần mềm cho Windows hoặc ứng dụng điện thoại - máy tính bảng để đồng bộ dữ liệu.

Không cần làm VIP trên Yahoo! bạn vẫn có thể sử dụng một số biểu tượng đặc biệt của Yahoo! Messenger để hiện trạng thái online của mình trên blog hoặc website.

Hãy chép lại đoạn mã sau và sửa đổi theo hướng dẫn dưới.
<a href="ymsgr:sendIM?Yahoo!ID"><img border="0" src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=Yahoo!ID&m=g&t=ImageNo&l=us">
Trong đó thay thế các chữ màu đỏ:
  • Yahoo!ID: Nickname của bạn (Hoặc địa chỉ email nếu bạn sử dụng dạng nickname@ymail.com, nickname@rocketmail.com). Ví dụ: dv2n hoặc dv2n@ymail.com
  • ImageNo: Số thứ tự biểu tượng mà bạn định dùng tương ứng với các hình sau:
ImageNo: 6
ImageNo: 7
ImageNo: 8
ImageNo: 9
ImageNo:10
ImageNo: 11
ImageNo: 12
ImageNo: 13
ImageNo: 14
ImageNo: 15
ImageNo: 16
Đây đoạn mã hiển thị trạng thái online của tôi và sử dụng hình 16:
<a href="ymsgr:sendIM?dv2n"><img border="0" src="http://presence.msg.yahoo.com/online?u=dv2n&m=g&t=16&l=us">
Tôi đã kiểm tra thử một Yahoo! ID bình thường vẫn sử dụng được các biểu tượng trên, không nhất thiết phải là Power User (dv2n là nick Power User). Bạn có thể xem thêm hướng dẫn cách đưa biểu tượng hiển thị trạng thái online qua Yahoo! MessengerSkype lên blog hoặc website của mình.

Tham gia Cộng đồng sử dụng Blogger Việt Nam trên Facebook, giải đáp thắc mắc, mẹo vặt, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng Blogger (BlogSpot)...